A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2016

Informacja o wyborze oferty 6/KB/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 6/KB/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Informacja o wyborze oferty 5/SW/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/SW/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Informacja o wyborze oferty 5/KB/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 5/KB/2016 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Wykonanie remontu dachu i konstrukcji Hali Nr 9 w Radomiu

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zaprasza do składania ofert w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie remontu dachu i konstrukcji Hali Nr 9 więcej...

Przetarg 2/ŁK/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 2/ŁK/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Przetarg 1/TG/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 1/TG/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Przetarg 4/KB/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 4/KB/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Rokowania 1/SW/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań nr 1/SW/2016 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Informacja o rokowaniach 1/ŁP/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. informuje, iż przetarg łączny nr 1/ŁP/2016 mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/17 o pow. 1,2560 ha oraz 102/18 o pow. 1,1998 ha, położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy, nie doszedł do skutku z uwagi na brak ofert. więcej...

Informacja o rokowaniach 1/SW/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. informuje, iż rokowania nr 1/SW/2016 mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, nie doszły do skutku z uwagi na brak ofert. więcej...