A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2015

Przetarg 3/ŁP/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 3/ŁP/2015 ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Informacje o wyborze oferty ŁUKPASZ Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/ŁK/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Rokowania 3/RA/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 3/RA/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Rokowania 4/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 4/TG/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Przetarg 3/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 3/TG/2015 ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN więcej...

Rokowania 4/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 4/SW/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Rokowania 2/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 2/TG/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...