A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2015

Informacja

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu działając na podstawie Procedury Realizowania Zakupów ARP S.A. informuje o toku postępowań zakupowych dotyczących: więcej...

Informacja o wyborze oferty 2/WRO/OTR/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu działając na podstawie Procedury Realizowania Zakupów ARP S.A. informuje o toku postępowań zakupowych dotyczących: więcej...

Rokowania nr 3/ŁK/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 3/ŁK/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Informacje o wyborze oferty WM Nature

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/KR/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Przetarg 4/ŁK/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu 4/ŁK/2015 ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr 632/35 o pow. 1,5000, nr 632/34 o pow. 1,5001 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonych w miejscowości Łazy. więcej...

Informacja o wyborze oferty 3/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/TG/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Informacja o wyborze oferty 2/ŁP/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/ŁP/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Informacja o wyborze oferty 2/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/TG/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Informacja o wyborze oferty 4/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 4/SW/2015 została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę więcej...

Sprostowanie

Sprostowanie dot. Przetargu 3/TG/2015 dot. punktu nr 12 więcej...