A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2015

Przetarg nieograniczony - wymiana wpustów ulicznych

Wymiana 4 szt. wpustów ulicznych systemu kanalizacji deszczowej na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych. więcej...

Rokowania 1/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/SW/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Rokowania 1/PRZ/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/PRZ/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Przetarg 1/ŁK/2015

ARP S.A. zaprasza do przetargu w celu: ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu: nr 632/26 o pow. 0,5000 oraz nr 632/27 o pow. 0,5000 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonych w miejscowości Łazy. więcej...

Informacja o wyborze oferty 1/TG/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/TG/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN została wybrana oferta złożona przez więcej...

Informacja o wyborze oferty 1/JAS/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/JAS//2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN została wybrana oferta złożona przez więcej...

Informacja 1/RA/2015

Informacja o wyborze oferty 1/RA/2015 - wybrana została oferta złożona przez przedsiębiorcę: Eutherm Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie więcej...

Rokowania 2/ŁK/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/ŁK/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Rokowania 2/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 2/SW/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Rokowanie 3/SW/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 3/SW/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...