A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2015

Przetarg 3/RA/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu Radom, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. więcej...

Informacja o wyborze oferty DATRA Sp. z o.o.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/PRZ/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę: DATRA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej więcej...

Przetarg - Dzierżawa - Wrocław-Kobierzyce

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU zaprasza do przetargu nieograniczonego na wybór dzierżawcy nieruchomości na cele rolne o łącznej powierzchni 3,8381 ha, zlokalizowanej na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Wrocław – Kobierzyce w gminie Kobierzyce, na okres 5 lat. więcej...

Zaproszenie do rokowań nr 1/KB/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.), zaprasza do rokowań: więcej...

Zaproszenie do rokowań nr 7/TG/2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zaprasza do rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Wybór oferty 7/TG/2015

Wybór oferty 7/TG/2015 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.041.242.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.041.242.000,00 zł., jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, więcej...

Rokowania 1/JAS/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/JAS/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Rokowania 2/KB/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/KB/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Rokowania 1/TG/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/TG/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...

Rokowania 1/RA/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do rokowań 1/RA/2015 W celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. więcej...