A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWykonanie zaleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Budynku 9B na terenie Podstrefy Radom TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Konkurs ofert: Wykonanie zaleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Budynku 9B na terenie Podstrefy Radom TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Termin składania ofert: 17.09.2015 r. do godz.15:00.

Osoby do kontaktu: Dariusz Kaczmarski 723-633-327, Janusz Melich: 605-884-134

Dokumenty do pobrania: