A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych

Konkurs ofert na:

Konserwację i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych.

Termin składania ofert: 30.07.2015 r. godz. 10.00

Osoby do kontaktu:

  • Przemysław Strzelec Tel. 71 360 07 40
  • Martyna Nawrocka tel. 71 360 07 43

Dokumenty do pobrania:

  1. Dokumentacja projektowa
  2. Szkic lokalizacyjny latarń
  3. Wzór umowy
  4. Warunki Zakupu
  5. Formularz ofertowy
  6. Wykaz usług
  7. Wykaz osób
  8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu