A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych

Przetarg nieograniczony na:

Konserwację i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych.

Termin składania ofert: 09.07.2015 r. godz. 11.00

Osoby do kontaktu:

  • Zbigniew Wójcik Tel. 517 811 349,
  • Przemysław Strzelec Tel. 501 086 027

Dokumenty do pobrania:

  1. Opis techniczny
  2. Wzór umowy
  3. SWZ konserwacji
  4. Szkic lokalizacyjny latarń

WAŻNE !!!

W dniu 8.07.2015 r. Zamawiający działając na podstawie Rozdziału XIII "Procedury realizowania zakupów w ARP S.A." informuje, iż postępowanie zakupowe "na wybór wykonawcy utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie TSSE Podstrefa Wrocław - Kobierzyce dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu" zostaje zamknięte bez dokonywania wyboru. Przedmiotowe postępowanie będzie ponownie wszczęte w najbliższym czasie, o czym wszyscy Oferenci zostaną poinformowani poprzez stronę internetową Zamawiającego.