A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonkurs ofert: Wymiana 7 uszkodzonych slupów na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych.

Konkurs ofert:

Wymiana 7 uszkodzonych slupów na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych.

Termin składania ofert: 09.10.2015 r. do  godz. 10.00

Osoby do kontaktu:

 • Szymon Szymczewski tel. 71 360 07 42
  Przemysław Strzelec tel. 71 360 07 40

Załączniki:

 1. Dokumentacja projektowa
 2. Lokalizacja uszkodzonych latarń
 3. Wzór umowy
 4. Warunki Zakupu
 5. Formularz ofertowy
 6. Wykaz usług
 7. Wykaz osób
 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu