A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacje o wyborze oferty ŁUKPASZ Sp. z o.o.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy       XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.274.846.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/ŁK/2015 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych
w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 196 w dniu 8.10.2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

 „ŁUKPASZ" Sp. z o.o.
z siedzibą w Karczewie
ul. Armii Krajowej 80,
05-480 Karczew

 

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000580633.