A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 2/ŁP/2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy        
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.274.846.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/ŁP/2015 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego
w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 103 (3996) w dniu 25 maja 2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Polohay Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie,

ul. Solec 81B/A-51/91,

00-382 Warszawa 

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000550349.