A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.040.619.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.040.619.000,00 zł.

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/PRZ/2014 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych  w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 51 (3692 W1) w dniu 14.03.2014 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

WIPASZ S.A.

z siedzibą w Wadągu

Wadąg 9, 10-373 Olsztyn

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000336463.