A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2013

Informacja o wyborze oferty 1/SW/2013


Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SW/2013 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 189 (3579 W1) w dniu 30.09.2013 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Bagpak Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kondratowicza 18/183
03-285 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000288117.


Rokowania nr 5/RA/2013


Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 408 008 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 408 008 000,00  zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 5/RA/2013" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 5/RA/2013" należy składać w terminie do dnia 12 listopada 2013 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania 4/RA/2013


Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 408 008 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 408 008 000,00  zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 4/RA/2013" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 4/RA/2013" należy składać w terminie do dnia 9 sierpnia 2013 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 2/SW/2013Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaKRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 408 008 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 408 008 000,00  zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/SW/2013" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/SW/2013" należy składać w terminie do dnia 21 października 2013 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania 1/SW/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 408 008 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 408 008 000,00  zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SW/2013" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SW/2013" należy składać w terminie do dnia 21 października 2013 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2013 r. o godz. 9.30 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Przetarg 2/TG/2013


Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 8/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 804 008 000,00zł, Kapitał wpłacony: 4 804 008 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu: nr 811/3 o pow. 5,6388 ha w Obr Knapy (KW Nr TB1T/00023246/4), położonej
w miejscowości Knapy.

1. Działka gruntu podlega sprzedaży w całości.

2. Właścicielem działki gruntu udostępnionej w przetargu (wolnej od obciążeń) jest Miasto i Gmina Baranowa Sandomierskiego. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Tarnobrzeg. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów Sandomierski uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim XXXIX/339/98 z dnia 25 marca 1998r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego z dnia 20 maja 1998r. Nr 10, poz. 87) działka: nr 811/3 obr Knapy położona jest w obszarze strefy funkcjonalnej produkcyjno-usługowej E.P 6. Wymieniony obszar stanowi teren zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczony pod zabudowę w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej o minimalnej powierzchni 1,0 ha.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/TG/2013" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Cena wywoławcza nieruchomości udostępnionej w przetargu nr 2/TG/2013 wynosi 454 626,45 zł brutto, w tym 23% VAT.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/TG/2013" oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim – Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg Oddział w Baranowie Sandomierskim Nr: 90 9434 1067 2004 1400 0130 0100, z zaznaczeniem „Wadium do przetargu nr 2/TG/2013". Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Baranowa Sandomierskiego do dnia 25 października 2013 r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. Ustala się wadium do przetargu na zbycie działki nr 811/3 w obr. Knapy – 50.000,00 zł brutto w tym 23% VAT.

8. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 25 października 2013 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30, 39-400 Tarnobrzeg.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30, 39-400 Tarnobrzeg.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Burmistrza  Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja
o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


 Informacja o wyborze oferty 4/RA/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 4/RA/2013 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w Dzienniku Gazeta Prawna nr 139 (3529 W1)  w dniu 19.07.2013 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

KAMEL STEEL s.c.
z siedzibą w Radomiu
ul. Ofiar Firleja 7,
26–600 Radom

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Informacja o wyborze oferty 2/ND/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/ND/2013 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w Dzienniku Gazeta Prawna nr 114 (3504 W1)  w dniu 14.06.2013 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Innowacja Sp. z o.o.
z siedzibą w Nowej Dębie
ul. Szypowskiego 1,
39-460 Nowa Dęba

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000065540.


Informacja o wyborze oferty 1/KB/2013


Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/KB/2013 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w Dzienniku Gazeta Prawna nr 114 (3504 W1)  w dniu 14.06.2013 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Starion Wrocław Sp. z o.o.
z siedzibą w Biskupicach Podgórnych
ul. LG Electronics 3,
55-040 Kobierzyce

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000258580.


Rokowania nr 3/RA/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia MGiP z 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, rejon inwestycyjny Ożarów Mazowiecki, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/RA/2013", dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30,  tel./fax.(0-15) 823 66 88.Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym do udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu MGiP z 15.11.2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/RA/2013" należy składać w terminie do 5 czerwca 2013 r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A., Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 6 czerwca 2013 r. o godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/TG/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., adres: Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: 0000037957, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał  zakładowy: 4.804.008.000,00 PLN, NIP: 526-030-02-04

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia MGiP z 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/TG/2013", dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax.(0-15) 823 66 88.Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym do udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu MGiP z 15.11.2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/TG/2013" należy składać w terminie do 22 lipca 2013 r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A., Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 23 lipca 2013 r. o godz. 9.00, w siedzibie ARP S.A, Oddział  w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Ogłoszenie 2/RA/2013 (28.03 - 22.04.2013r.)

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu sprzedaży:

 1. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 247/106 o pow. 62,00 m2,
 2. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 247/107 o pow. 1.111,00 m2,
 3. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 247/108 o pow. 1.030,00 m2,
 4. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 247/109 o pow. 329,00 m2,
 5. prawa własności działki gruntu nr ewid. 53/11 o pow. 281,00 m2,
 6. prawa własności działki gruntu nr ewid. 53/12 o pow. 489,00 m2,
 7. prawa własności budynku biurowego o pow. całkowitej 2.043,67 m2 i powierzchni zabudowy 552,78 m2,
 8. prawa własności budowli pn „Ogrodzenie" o długości 167,00 m posadowionej na działkach gruntu o nr ew. 247/106, 247/107, 247/108, 247/109, 53/11 i 53/12
 9. prawa własności wydzielonej część drogi o powierzchni 1.069,00 m2 ze środka trwałego pn. „Droga z betonu" posadowionej na działkach gruntu o nr ew. 247/106, 247/107, 247/108, 247/109, 53/11 i 53/12,

Ww. nieruchomości i budowle położone są w Radomiu przy ul. Kozienickiej/Zubrzyckiego, na obszarze TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Radom.

Właścicielem działek gruntu o nr ew. 247/106, 247/107, 247/108, 247/109 o łącznej powierzchni 2.532,00 m2 jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym działek gruntu do dnia 05.12.2089 roku jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Właścicielem działek gruntu o nr ew. 53/11 i 53/12 o łącznej powierzchni 770,00 m2 jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Właścicielem budynku biurowego i budowli jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Dla działek gruntu nr ewid.: 247/106, 247/107, 247/108, 247/109 oraz dla budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr RA1R/00151957/0. Dla działek gruntu nr ewid.: 53/11 i 53/12 Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr RA1R/00091761/0.

W ewidencji gruntów działki o nr ewid. 247/106, 247/107, 247/108, 247/109, 53/11 i 53/12 oznaczone zostały symbolem BA.

W Kartotece Budynków budynek biurowy oznaczony numerem Id bud. 146301_1.0020.AR_7.247/107.1_BUD

Opisane nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej pod nazwą Franciszka Zubrzyckiego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest stroną umów cywilno-prawnych, mających za przedmiot część składników majątku udostępnionego w ramach przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany zostanie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, a także na rzecz każdoczesnego nabywcy przedsiębiorstwa przedsiębiorcy i/lub nabywcy infrastruktury wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania przedsiębiorcy.

Cena wywoławcza nieruchomości i środków trwałych udostępnionych w przetargu wynosi 820.000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT.

Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 82 000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/RA/2013" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 6.150,00 zł brutto.

Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr  2/RA/2013 " należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 roku , do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.


  Informacja o wyborze oferty 3/RA/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/RA/2013 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych  w Dzienniku Gazeta Prawna nr 91 (3481 W1)  w dniu 13.05.2013 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Kwazar Corporation Sp. z o.o.
z siedzibą w Budy Grzybek
ul. Chełmońskiego 144
96-313 Jaktorów

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000088355.


Informacja o wyborze oferty 1/RA/2013

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RA/2013 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w dzienniku Gazeta Wyborcza nr 15 w dniu 18.01.2013 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Roboplast  Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000440568.


Ogłoszenie 1/ND/2013 (28.03 - 22.04.2013r.)


Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaKRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu sprzedaży:

 1. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 161/41 o pow. 5.448,00 m2,
 2. prawa własności budynku pn „Budynek produkcyjno-usługowy" (nr inw. 14500-0016+/M+/M1/+/M2) o pow. użytkowej 281,70 m2 i kubaturze 1 428,68 m3, posadowionego na działce gruntu o nr ew. 161/41
 3. prawa własności budowli pn „Parking z chodnikiem" (nr inw. 22000-0001) o pow. 330,00 m2, posadowionej na działce gruntu o nr ew. 161/41
 4. prawa własności budowli pn. „Ogrodzenie z bramą i furtką" (nr inw. 29100-0001) o długości 64,5 mb posadowionej na działce gruntu o nr ew. 161/41.

Ww. nieruchomości i środki trwałe położone są w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1, na obszarze TSEE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba.

Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym działek gruntu oraz właścicielem budynku pn „Budynek produkcyjno-usługowy" i związanych z nimi środków trwałych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Dla działki gruntu nr ewid. 161/41 oraz dla budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr TB1T/00051564/4.

W ewidencji gruntów działka o nr ewid. 161/41 oznaczone zostały symbolem Tr. Opisane nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej pn. ulica Szypowskiego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest stroną umowy cywilno-prawnej, mającej za przedmiot składniki majątku udostępnione w ramach przetargu z terminem obowiązywania do dnia 31 marca 2013r.

Cena wywoławcza nieruchomości i środków trwałych udostępnionych w przetargu wynosi 450 000,00 złotych netto plus należny podatek VAT.

Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 45 000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/ND/2013" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 6.150,00 zł brutto.

Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 1/ND/2013" należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 roku , do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2013 roku o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.