A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2011

konkurs ofert - likwidacja stacji paliw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu; ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy i wpłacony ARP S.A. wynosi: 4.763.053.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na wyłonienie:

wykonawcy robót likwidacyjnych obiektów stacji paliw w Tarnobrzegu – Machowie na działce nr ewid. 14/131

Termin wykonania robót: 3-miesiące od daty podpisania umowy.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu ofert można uzyskać pod numerami telefonów: 15/822 99 99 w. 124 lub 15/822 99 99 w. 113. Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 30.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg ul. Zakładowa 30 w terminie do 22-12-2011 roku do godz. 900. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG przy ul. Zakładowej 30 w dniu 22-12-2011 roku o godz. 915.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


 Info o wyborze oferty - cerkamed

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.238.906.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 4.238.906.000,00zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/SW/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 112 w dniu 13.06.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Wojciecha Pawłowskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Wojciech Pawłowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Cerkamed"
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 18/145
37-450 Stalowa Wola

wpisanemu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola pod nr 255/2004.


 Info o wyborze - Federal Mogul Gorzyce

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.263.653.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.263.653.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 6/TG/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 215 w dniach 10-13.11.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzycach
ul. Odlewników 52
39-432 Gorzyce
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000377393.


Info o wyborze oferty - Zentis Polska Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.263.653.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.263.653.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SIE/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 90 w dniu 12.05.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Zentis Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Żelkowie Kolonii
ul. Przemysłowa 8
08-110 Siedlce

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000101519.


Info o wyborze oferty - Pro-Fund sp. z o.o. sp. k.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.238.906.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.238.906.000,00zł

 jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ND/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 154 w dniach 12-15.08.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Pro-Fund Sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Nowej Dębie
ul. Szypowskiego 1
39-460 Nowa Dęba

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000315273.


Info o wyborze oferty - BK Glass

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.263.653.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.263.653.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/TG/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych
w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 90 w dniu 12.05.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

BK Glass Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000381176.


Info o wyborze - Tarkon

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.263.653.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.263.653.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/TG/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 209 w dniu 2.11.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Tarkon Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000109249.


Info o wyborze - Aplisens S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.263.653.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 4.263.653.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/RA/2011, ogłoszonego w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 26 lipca 2011r. mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki nr ewid. 19/9 o pow. 5,4783 ha w obr Wośniki położonej przy ul. Hodowlanej w Radomiu na terenie Podstrefy Radom

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Aplisens S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Morelowa 7
03-192 Warszawa

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000302835.


Informacja o wyborze oferty

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.238.906.000,00,zł, 
Kapitał wpłacony: 4.238.906.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/PRZ/2011 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 84 w dniu 4.05.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

REM II Sp. z o.o.
z siedzibą w Przemyślu
ul. Nestora 1
37-450 Przemyśl

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000076526.


Info o wyborze oferty - MCS-Metal Cleaning Service Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.263.653.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4.263.653.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 3/SW/2011, ogłoszonego w czasopiśmie PULS BIZNESU w dniu 3.10.2011r. mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr ewid. 164/1, 164/2, 164/3 i 164/4 o łącznej powierzchni 0,6115 ha położonych w Stalowej Woli, gmina Stalowa Wola, na terenie Podstrefy Stalowa Wola

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

MCS-Metal Cleaning Service Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. I. Mościckiego 12
37-450 Stalowa Wola

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000124073


Sprostowanie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 263 653 000,00,zł,
Kapitał wpłacony: 4 263 653 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

informuje, że w ogłoszeniu zaproszeniu do rokowań nr 6/TG/2011 zamieszczonym w „Pulsie Biznesu" nr 215 (3485) z dnia 10-13 listopada 2011r. błędnie podano termin składania ofert - do dnia 24 listopada 2011r.oraz termin komisyjnego otwarcia ofert - 25 listopada 2011r. Prawidłowy termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2011r. o godz.16.00 natomiast komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2011r. o godz. 10.00.

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 10-13 listopada 2011r. pozostają bez zmian.


Rokowania 6/TG/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 263 653 000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4 263 653 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Gorzyce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 6/TG/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 6/TG/2011" należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2011 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania 5/TG/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 263 653 000,00 zł, Kapitał wpłacony: 4 263 653 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.) 

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 5/TG/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 5/TG/2011" należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2011 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie
ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 4/TG/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 238 906 000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4 238 906 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Gorzyce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 4/TG/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 4/TG/2011" należy składać w terminie do dnia 24 października 2011 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.


Rokowania 3/SW/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 238 906 000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4 238 906 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz zbycia niezabudowanych działek gruntu: nr ewid.164/1 o pow. 0,0632 ha, nr ewid. 164/2 o pow. 0,1710 ha, nr ewid. 164/3 o pow. 0,3073 ha i nr ewid. 164/4 o pow. 0,0700 ha, pozostających w użytkowaniu wieczystym ARP S.A. w Warszawie, położonych w Stalowej Woli, gmina Stalowa Wola, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Stalowa Wola. Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa. Dla ww. działek gruntu Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr TB1S/00048376/4 i TB1S/00048375/7.

Cena wywoławcza majątku udostępnionego w przetargu wynosi 385 245,00zł + VAT. Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 40 000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 3/SW/2011" dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30 tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto. Wykupienie specyfikacji oraz opłacenie wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert, jest warunkiem koniecznym udziału w przetargu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 3/SW/2011" należy składać w terminie do dnia 24 października 2011r., do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2011r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


 Rokowania 2/SW/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3 940 107 000,00 zł,
Kapitał wpłacony: 3 940 107 000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, rejon inwestycyjny Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/SW/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/SW/2011" należy składać w terminie do dnia 5 lipca 2011 r., do godziny 16.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania nr 1/ND/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 238 906 000,00,zł, Kapitał wpłacony: 4 238 906 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Nowa Dęba, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/ND/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/ND/2011" należy składać w terminie do dnia 2 września 2011 r.do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2011 r. o godz. 9.00   w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.


Przetarg 2/RA/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 238 906 000,00zł,  Kapitał wpłacony: 4 238 906 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Radom na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki nr 19/9 o pow. 5,4783 ha w obr. Wośniki położonej przy ul. Hodowlanej  w Radomiu.

1. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Radom. Właścicielem działki gruntu (wolnej od obciążeń) jest miasto na prawach powiatu Radom. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 97934/6.

2. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomia na obszarze położonym przy ul. Kieleckiej i Hodowlanej w Radomiu uchwalonego uchwałą nr 892/2006 Rady Miejskiej w Radomiu       z dnia 16.10.2006r. nieruchomość położona jest w strefie o symbolu UT.OK.ZT – strefa kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych, obiektów produkcyjnych i obiektów obsługi komunikacji i zieleni.  

3. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/RA/2011" dostępna w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu,
39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  2 000 000,00 zł brutto.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/RA/2011" oraz wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu – Bank PEKAO S.A. II O/Radom Nr:  90 1240 3259 1111 0000 2989 2305 najpóźniej w terminie składania ofert, z zaznaczeniem „Przetarg nieograniczony działka nr 19/9 obr. Wośniki". Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku Gminy Miasta Radomia.  Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 200 000,00 zł.

7.Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ewentualnym przełożeniem i przebudową  instalacji podziemnych i nadziemnych ponosi nabywca.

8. Kupujący zobowiązany będzie do przedłożenia zabezpieczenia wykonania inwestycji w formie gwarancji bankowej z terminem ważności co najmniej jeden miesiąc dłuższym niż okres określony w harmonogramie realizacji inwestycji na kwotę 1 000 000,00 zł (zawierającą informację o nieodwołalnym i bezwarunkowym wypłaceniu na rzecz Urzędu Miejskiego w Radomiu kwoty 1 000 000,00 zł na podstawie pierwszego pisemnego żądania)  lub kaucji zabezpieczającej na kwotę 1 000 000,00 zł, płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu. Szczegółowe informacje dotyczące  realizacji gwarancji bankowej i przepadku kaucji zabezpieczającej lub ich zwrotu, zawiera Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/RA/2011.   

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 26 września 2011r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Radomia wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja
o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,
b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
c)  unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.  W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Konkurs Ofert

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu;

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy i wpłacony ARP S.A. wynosi: 4.238.906.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

„Projekt techniczny likwidacji obiektów po stacji paliw w Tarnobrzegu – Machowie na działce nr ewidencyjny 14/131".

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Andrzej Reczek, tel. 15/822 99 99 wew. 124, Sławomir Szklarz - tel: 15/822 -99-99 wew.113.

Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – biuro przy ul. Zakładowej 30 w Tarnobrzegu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – biuro przy ul. Zakładowej 30 w Tarnobrzegu w terminie

do 11 sierpnia  2011 roku do godz. 900.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 30 W TARNOBRZEGU W DNIU 11 sierpnia 2011 roku o godz. 915.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.


Konkurs ofert - naprawa dachu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu;

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957,  NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy i wpłacony ARP S.A. wynosi: 4.238.906.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

„Wykonanie napraw miejscowych dachu Hali nr 9 położonej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97" na działkach nr ewidencyjny 247/112 i 128".

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami są: Janusz Melich – tel. 48/ 385 50 40, 605 884 134 i Andrzej Reczek, tel. 14/822 99 99 w. 124.

Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu – Biuro w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg – Biuro w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 w terminie do 18.08.2011 roku do godz. 1015.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG – BIURO W RADOMIU PRZY UL. KOZIENICKIEJ 97 W DNIU 18.08.2011 roku o godz. 1030.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.

Termin wykonania 2-miesiące od daty podpisania umowy.


Rokowania 3/TG/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.891.494.000,00,zł,
Kapitał wpłacony: 3.891.494.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm. ) 

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/TG/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT). Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/TG/2011" należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2011 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


 Rokowania 1/SIE/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.891.494.000,00,zł,
Kapitał wpłacony: 3.891.494.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm. )

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Siedlce, rejon inwestycyjny Siedlce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SIE/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SIE/2011" należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


 Informacja o wyborze oferty nr 1/TG/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.891.494.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.891.494.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/TG/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych
w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 52 w dniu 16.03.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

ME Logistics Sp. z o.o.
z siedzibą w Chmielowie
Chmielów 632
39-405 Tarnobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000322423.


 Informacja o wyborze oferty 2/TG/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.940.107.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.940.107.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/TG/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 80 w dniu 26.04.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzycach
ul. Odlewników 52
39-432 Gorzyce

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000377393.


Informacja o wyborze oferty 1/SW/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.940.107.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 3.940.107.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/SW/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 64 w dniach 1-3.04.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Patentus Strefa S.A.
z siedzibą w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000386630.


Informacja o wyborze oferty 1/KB/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.940.107.000,00,zł, Kapitał wpłacony: 3.940.107.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/KB/2011 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie PULS BIZNESU nr 49 w dniach 11-13.03.2011r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

LG CHEM Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Biskupicach Podgórnych
ul. LG 3, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000322423.


Przetarg 2/PRZ/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3 891 494 000,00zł, Kapitał wpłacony: 3 891 494 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

 

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu:

 • nr 2/9  o pow. 16,4556 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
 • nr 6/3 o pow. 7,6871 ha w obr. 213 (KW Nr  PR1P/00071675/0),
 • nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr 212 (KW Nr  PR1P/00071599/3)

położonych przy ul. Pustej w Przemyślu, z prawem odkupu na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości (w tym każda z osobna) lub w części (wg kompleksów). Sposób ewentualnego podziału nieruchomości określa załącznik graficzny załączony do „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2011" .

2.Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu (wolnych od zobowiązań i obciążeń) jest Gmina Miejska Przemyśl. Nieruchomości położone są na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Przemyśl. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończyce III/04" uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 192/2006 z dnia 20.10.2006r.(opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z dnia 06.12.2006r. Nr 145, poz. 2216) działki: nr 2/9 obr.213 i nr 917/3 obr.212 położone są w obszarze „P1", a działka nr 6/3 obr.213 położona jest w obszarze „P2". Wymienione obszary stanowią tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej o minimalnej powierzchni 1,0 ha.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2011" dostępna w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą odpowiednio:

 • dla działki nr 2/9 w obr. 213 - 2 303 784,00 zł netto plus 23% VAT, 
 • dla działki nr 6/3 w obr.213  - 1 153 065,00 zł netto plus 23% VAT,
 • dla działki nr 917/3 w obr. 212 - 595 200,00 zł netto plus 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działek nr 2/9 w obr. 213 - 14,00 zł/1m2 netto plus 23% VAT,
 • dla kompleksów wydzielonych z działki nr 6/3 w obr. 213 i nr 917/3 w obr. 212 - 15,00 zł /1m2 netto plus 23% VAT.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2011" oraz wniesienie w pieniądzu wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu– Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg nieograniczony kompleks nr …….. lub działka nr …. obr…. „ . Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 4 lipca  2011r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. Ustala się wadium do przetargu:

a) na zbycie całych działek w kwotach:

 • dla działki nr 2/9 w obr. 213 - 285 000,00 zł brutto
 • dla działki nr 6/3 w obr. 213 - 140 000,00 zł brutto
 • dla działki nr 917/3  w obr. 212 - 75 000,00 zł brutto

b) na zbycie kompleksów w kwotach:

 • za kompleks A o pow. ok. 1,9 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) – 35 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks B o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) – 37 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks C o pow. ok. 4,5 ha (wydzielony z działki nr 2/9 obr.213)  – 77 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks D o pow. ok. 2,5 ha (wydzielony z działki nr 2/9 obr.213) –  43 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks E o pow. ok. 2,4 ha (wydzielony z działki nr 2/9 obr.213) – 41 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks F o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/9 obr.213) – 34 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks G o pow. ok. 2,5 ha (wydzielony z działki nr 2/9 obr.213) – 43 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks H o pow. ok. 3,0 ha (wydzielony z działki nr 2/9 obr.213) – 52 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks I o pow. ok. 4,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 74 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks J o pow. ok. 1,5 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 28 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
 • za kompleks K o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 37 000,00 zł brutto w tym 23% VAT.

8.Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 4 lipca 2011r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48.

12. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

14. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja
o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b)  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.


Rokowania 2/TG/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.891.494.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 3.891.494.000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

 zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, rejon inwestycyjny Gorzyce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/TG/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/TG/2011" należy składać w terminie do dnia 18 maja 2011 r. do godz. 16.00, w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


 INFORMACJA NIE DOJŚCIU DO SKUTKU PRZETARGU nr 1/PRZ/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.891.494.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 3.891.494.000,00zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż Przetarg nr 1/PRZ/2011, ogłoszony w czasopiśmie PULS BIZNESU Nr 21 w dniu 01.02.2011r. w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność nieruchomości składającej się z działek gruntu nr ewid.: nr 2/9 o pow. 16,4556 ha w obr.213, nr 6/3 o pow. 7,6871 ha w obr. 213, nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr 212 położonych przy ul. Pustej w Przemyślu, z prawem odkupu na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, nie doszedł do skutku ze względu na nie złożenie w ustalonym w ogłoszeniu miejscu i czasie żadnej oferty do Przetargu nr 1/PRZ/2011.


Rokowania 1/SW/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.891.494.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 3.891.494.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Stalowa Wola, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/SW/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł  brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/SW/2011" należy składać w terminie do dnia 4 maja 2011 r., do godziny 16.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Rokowania 1/KB/2011

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 3.878.773.000,00 zł,  Kapitał wpłacony: 3.878.773.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 z późn. zm.)

zaprasza do rokowań :

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/KB/2011" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 24.600,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm.). Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/KB/2011" należy składać w terminie do dnia 1 kwietnia 2011 r., do godziny 16.00 w siedzibie ARP S.A.w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.


Konkurs ofert na wykonanie otworów z wykonaniem badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. W WARSZAWIE
ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, Kapitał zakładowy: 2.884.674.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 2.884.674.000,00 zł;

ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie 15 otworów o głębokości 10 m wraz z wykonaniem badań geologicznych  i dokumentacji geotechnicznej, określającej warunki gruntowo-wodne terenu pod budowę hal produkcyjnych na działkach o nr ewid. 14/164, 14/165, 14/166 i 14/167, położonych w Chmielowie, będących w użytkowaniu wieczystym ARP S.A. w Warszawie.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów  z oferentami są: Sławomir Szklarz i Rafał Baran - tel. 15/ 823-66-88 lub 15/ 822 -99-99.

Specyfikację istotnych warunków konkursu ofert można odebrać osobiście w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48 w Tarnobrzegu.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48 w Tarnobrzegu, w terminie do dnia 09 września 2010 roku do godz. 10 00.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ARP S.A. ODDZIAŁ TARNOBRZEG, UL. ZAKŁADOWA 48 W TARNOBRZEGU, W DNIU 09 WRZEŚNIA 2010 ROKU o godz. 10 15.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, jako organizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.