A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/STW/N/2021

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK WISŁOSAN


informuje o  przetargu na:


„Udostępnienie nieruchomości, na podstawie umowy najmu części o pow. 10.389,50 m2 budynku hali, posadowionej na działce gruntu nr ewid. 102/697, zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Tołwińskiego 14; na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN”

Specyfikacja przetargu do pobrania TUTAJ