A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja - przetarg 1/OM/2021

INFORMACJA
DO PRZETARGU NR 1/OM/2021
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 6.216.520.000,00 zł, Kapitał wpłacony:6.215.166.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż przetarg nr 1/OM/2021, mający na celu wyłonienie nabywcy NIERUCHOMOŚCI położonej w Ożarowie Mazowieckim (powiat warszawski zachodni),  ogłoszony w czasopiśmie Nasz Dziennik w dniu 1 października 2021 roku oraz na stronach internetowych www.bip.arp.pl i www.tsse.arp.pl

nie został rozstrzygnięty.