A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetargu nr 2/TG/2021

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 6.215.166.000,00 zł, Kapitał wpłacony:6.215.166.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/TG/2021, mającego na celu zbycie NIERUCHOMOŚCI położonej w Stalach (gmina Grębów powiat tarnobrzeski), ogłoszonego w czasopiśmie Nasz Dziennik w dniu 21 maja 2021 roku oraz na stronach internetowych www.bip.arp.pl i www.tsse.arp.pl

została wybrana oferta złożona przez:

CHEM - WHEELS Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Stale
(ul. Jeziorska 8, 39-400 Stale)

REGON: 389158604; NIP: 8672252657