A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetargu nr 1/TG/2020

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 6.215.166.000,00 zł, Kapitał wpłacony:6.215.166.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/TG/2020, mającego na celu zbycie NIERUCHOMOŚCI położonej w Chmielowie (gmina Nowa Dęba powiat tarnobrzeski), ogłoszonego w czasopiśmie Nasz Dziennik w dniu 22 lutego 2021 roku oraz na stronach internetowych www.bip.arp.pl i www.tsse.arp.pl

została wybrana oferta złożona przez:

wspólników spółki cywilnej
M-P ŁUKASIK S.C. z siedzibą w miejscowości
Dymitrów Duży (nr 51, 39-450 Baranów Sandomierski)

REGON: 180 509 600; NIP: 867 220 57 58