A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetargu nr 1/OM/2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 6.215.166.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 6.215.166.000,00 zł,

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/OM/2021, mającego na celu zbycie NIERUCHOMOŚCI położonej w Ożarowie Mazowieckim, ogłoszonego w prasie ogólnokrajowej „Nasz Dziennik” w dniu 18 lutego 2022 roku oraz na stronach internetowych www.bip.arp.pl i www.tsse.arp.pl

została wybrana oferta złożona przez

BITTNER PACKAGING Sp. J. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
(ul. Sowińskiego 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki)

REGON: 012086162; NIP: 534 000 25 55