A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetargi, ogłoszenia rss

2020.09.18

Przetarg 1/PRZ/2020

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037957; NIP: 526-030-02-04; REGON: 006746410; kapitał zakładowy: 6.201.329.000,00 zł; kapitał wpłacony: 6.201.329.000,00 zł; (dalej „ARP S.A.”) strona internetowa: www.bip.arp.pl zaprasza do przetargu na sprzedaż: więcej...

2020.02.07

Przetarg nr 1/RA/2020 r.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 482) realizując cele zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. z 2014 r. poz. 70) zaprasza do przetargu mającego na celu zbycie NIERUCHOMOŚCI położonej w Radomiu (obręb ewidencyjny Wośniki), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne o numerach 275/5 i 275/7 o łącznej powierzchni 2,4578 ha wraz z posadowioną na gruncie halą produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym, o całkowitej powierzchni użytkowej 10.940,06 m², składającej się z trzech segmentów, wyposażoną we wszystkie niezbędne instalacje wraz z pozostałymi naniesieniami, w tym parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, place manewrowe, oświetlenie, stacja TRAFO, sieci zewnętrzne, ogrodzenie z bramami przesuwnymi i altany śmietnikowe. więcej...

2019.04.01

Przetarg działka - Janów Lubelski

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zaprasza do przetargu w celu: udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Janów Lubelski – Obszar Wiejski, w obrębie 0003 - Janów Lubelski Drugi, więcej...

2019.02.19

Informacja o wyborze oferty przetarg nr 01/R/D/2019

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/R/D/2019 więcej...

2019.01.21

Przetarg dot. dzierżawy działki w Radomiu o powierzchni 4,9216 ha

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjnaul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaZarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSANzaprasza do przetargu w celu:udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 146301_1, m. Radom, w obrębie 0070, Wośniki, ark. 74,  jako działki gruntu nr 275/2, 275/4, 275/6 i 275/8 o łącznej powierzchni 4,9216 ha więcej...

2019.01.07

Informacja o wyborze oferty przetargu nr 01/R/D/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/R/D/2018 więcej...

2019.01.04

Informacja o wyborze oferty 3/ND/2018 - Technomal S.A.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/ND/2018 więcej...

2019.01.04

Informacja o wyborze oferty 3/ND/2018 - PRO-FUND sp. z o.o.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/ND/2018 więcej...

2019.01.04

Informacja o wyborze oferty 5/RA/2018 - Soudal Manufacturing Sp. z o.o

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/RA/2018 więcej...

2019.01.04

Informacja o wyborze oferty 2/KB/2018 - LG Electronics sp. z o.o.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/KB/2018 więcej...

2019.01.04

Informacja o wyborze oferty 5/RA/2018 - ERKADO Radom sp. z o.o. sp.k.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/RA/2018 więcej...

2019.01.04

Informacja o wyborze oferty 2/KB/2018 - Uhlmann Polska sp. z o.o.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/KB/2018 więcej...

2019.01.03

Informacja o wyborze oferty przetarg nr 03/TBG/N/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 03/TBG/N/2018 więcej...

2018.12.29

Informacja o wyborze oferty przetargu nr 01/SW/N/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/SW/N/2019 więcej...

2018.12.18

Informacja o wyborze oferty 3/KB/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/KB/2018 więcej...