A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka  • Powierzchnia strefy: 1868  ha
  • Wolne tereny: 544 ha
  • Liczba wydanych zezwoleń: 350
  • Deklarowana nakłady: 8,87 mld zł
  • Osiągnięte nakłady: 8,47 mld zł
  • Deklarowane nowe miejsca pracy: 13 377
  • Osiągnięte  nowe miejsca pracy: 17 719
  • Zatrudnienie na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN: 24 199