A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu realizuje zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów i zarządzaniem Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. Od 20 lat w TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania kolejnych inwestycji w strefie. Zarządzający strefą udzielił 366 zezwoleń na działalność gospodarczą na jej terenie. Aktywnie działa tu 141 przedsiębiorców, którzy reprezentują różne branże, m.in. przetwórstwo aluminium, farmaceutyki, szkło gospodarcze, elektronikę, produkcję materiałów budowlanych, meble i przemysł poligraficzny. W znaczący sposób zmienił się dotychczasowy wizerunek pierwotnych terenów strefy. Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu zlecił wybudowanie kompleksu nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych pod wynajem dla inwestorów, a także modernizację obiektów produkcyjnych i administracyjnych w strefie. Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny inwestycyjne, w znacznej mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.Nasze atuty:
  • zróżnicowana terytorialnie, cenowo i logistycznie oferta inwestycyjna,
  • bogata oferta nowych terenów "greenfield", hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni administracyjno-biurowych,
  • funkcjonalne, oddane "pod klucz" nowe obiekty produkcyjne i magazynowe,
  • wysoko oceniana kadra pracownicza w każdej branży i specjalizacji,
  • szybki, tani i bezpośredni transport towarów na Wschód - linia kolejowa LHS,
  • różnorodne formy kooperacji z istniejącymi przedsiębiorcami,
  • pakiet przywilejów i zachęt podatkowych,
  • dobrze przygotowane i uproszczone procedury lokowania nowych inwestycji,
  • przyjazne samorządy, wspierające lokalną przedsiębiorczość,
  • profesjonalizm, doświadczenie i pomoc pracowników strefy na każdym etapie inwestycji.