A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka2021

 • W ramach Polskiej Strefy Inwestycji tarnobrzeska strefa wydała 48 decyzji o wparciu, dzięki którym zostałnie utworzonych ponad 810 nowych miejsc pracy oraz inwestorzy poniosą ponad 3,73 mld zł nakładów inwestycyjnych.

2020

 • W ramach Polskiej Strefy Inwestycji tarnobrzeska strefa wydała 30 decyzji o wparciu, dzięki którym zostanie utworzonych ponad 775 nowych miejsc pracy oraz inwestorzy poniosą 1,76 mld zł nakładów inwestycyjnych min. w branży  motoryzacyjnej, spożywczej.

2019

 • W ramach Polskiej Strefy Inwestycji tarnobrzeska strefa wydała 24 decyzje o wparciu, dzięki którym zostało utworzonych ponad 260 nowych miejsc pracy oraz 420 mln zł poniesionych nakładów inwestycyjnych min. w branży meblarskiej, motoryzacyjnej, spożywczej, budowlanej oraz tworzyw sztucznych.

2018

 • 10 maja 2018 r. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji.

2017

 • Rok 2017 TSSE zakończyła wydaniem 24 zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie
 • Deklarowane nakłady to około 4,17 mld zł
 • Deklarowane nowe miejsca pracy to 2 171 osób.

2016

 • Rok 2016 TSSE zakończyła wydaniem 24 zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie
 • Deklarowane nakłady to około 1,76 mld zł
 • Deklarowane nowe miejsca pracy to 1 493 osób.

2015

 • Rok 2015 TSSE zakończyła wydaniem 20 zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie
 • Deklarowane nakłady to około 537 mln zł
 • Deklarowane nowe miejsca pracy to 418 osób.

2014

 • Rok 2014 TSSE zakończyła wydaniem 39 zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie
 • Deklarowane nakłady to około 1,8 mld zł
 • Deklarowane nowe miejsca pracy to 910 osób.

2013

 • Rok 2013 TSSE zakończyła wydaniem 14 zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie
 • Deklarowane nakłady to około 104 mln zł
 • Deklarowane nowe miejsca pracy to 281 osób.

2012

 • Wg stanu na koniec grudnia,wydano 14 zezwoleń na działalność gospodarczą na terenie strefy.

2011

 • Na koniec listopada br. wydano 14 zezwoleń na działalność gospodarczą na terenie strefy.

2010

 • Wydano 15 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie TSSE, nakłady na koniec roku osiągnęły poziom 5,95 mld zł a zatrudnienie w całej strefie przekroczyło 26,5 tys. osób.

2009

 • Wydano 8 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie TSSE.

2008

 • Wydano 22 zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie TSSE.

2007

 • 21 września TSSE "EURO-PARK WISŁOSAN" Obchodzi swoje 10 urodziny. I półrocze 2007 kończymy z wynikiem 3,36 mld nakładów i prawie 17 tyś miejsc pracy.

2006

 • W strefie wydano 129 zezwoleń - stan na dzień 30 czerwca.

2005

 • Do dnia 31 grudnia 2005r. wydano 119 zezwoleń.

2004

 • Włączenie kolejnych obszarów w Rymanowie i Przeworsku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r.).

2003

 • Dalszy rozwój strefy - właczenie nowych terenów w Ożarowie Mazowieckim(Rozporządzenie RM z dnia 7 stycznia 2003) oraz w Pionkach, Poniatowej i Majdanie Królewskim (Rozporządzenie RM z dnia 8 kwietnia 2003). Wydano 82 zezwolenia.

2002

 • Włączenie kolejnych obszarów w Jaśle, Baranowie Sandomierskim i Gorzycach - decyzją Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia. 76 - wydanych zezwoleń do końca roku.

2001

 • Powiększenie Strefy o kolejne obszary: Radom, Połaniec, Jeziórko i Nisko - decyzją Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia.

2000

 • 65 - wydanych zezwoleń do końca roku.13 listopada - Otwarcie Centrum Administracyjno-Usługowego dla Inwestorów TSSE.

1999

 • 18 - wydanych zezwoleń do końca roku.

1998

 • 5 marca - Rozpoczęcie działalności.
 • 16 kwietnia - Wydanie pierwszego zezwolenia na działalność gospodarczą w TSSE (dla firmy Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o.).
 • 11 - wydanych zezwoleń do końca roku.

1997

 • 10 września - Otwarcie Strefy.
 • 14 listopada - Wejście w życie Rozporządzenia o utworzeniu TSSE