A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzedłużamy termin składania prac w konkursie wiedzy technicznej „Jak to jest zrobione?”

Szanowni Państwo

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Tarnobrzeg, z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowa 30   39-400 wprowadza zmiany w regulaminie konkursu KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ „Jak to jest zrobione?".

Link do regulaminu i zaproszenia tutaj

KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ „Jak to jest zrobione?"  

ANEKS DO REGULAMINU

W paragrafach 2 i 8  zmienia się terminy zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie i złożenia prac konkursowych.

§ 2

Zgłoszenia do KONKURSU prosimy kierować : pisemnie na adres  Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1,  37-450 Stalowa Wola, drogą mailową cezstalowawola@wp.pl  lub telefonicznie  Piotr Żyjewski, 15 813 48 54,  695 604 300, Piotr Tietze  516 219 043 w terminie do 9.12.2015 r.

§ 8

  1. Referat należy złożyć drogą email lub pisemnie.
  2. Termin złożenia prac wymienionych w § 7 pkt. 1  - do 9.12.2015r. decyduje data wpłynięcia lub dostarczenia opracowania na adres  Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1,  37-450 Stalowa Wola lub drogą mailową cezstalowawola@wp.pl
  3. Referat powinien zawierać dane osobowe ucznia, dane gimnazjum oraz zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych ucznia uczestniczącego w KONKURSIE.
  4. Termin przeprowadzenia sprawdzianów wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu kształcenia zawodowego technicznego 15.12.2015r. godzina 800 w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.