A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZmiana przepisów!!

  Zmiana przepisów!! 2007-02-23

Od dnia 23 lutego 2007 roku zmienają się zasady udzielania pomocy regionalnej dla inwestorów w naszej strefie.   

Rada Ministrów w dniu 2 lutego 2007 r. uchwaliła rozprządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomiczenej. Akt ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 26 poz. 173 w dniu 16 lutego 2007 r. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 23 lutego 2007 r.

Zmiany wprowadzone tym aktem dostosowują zasady udzielania pomocy regionalnej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN do nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

Nowe regulacje dotyczą przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na działalność w strefie po dniu wejścia w życie ninijeszego rozporządzenia. Do pozostałych przedsiębiorców stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy.

Lista aktualne regulacji prawnych dostępna jest tutaj.

 powrót