A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZarządy 5 sse zapraszają na konferencję

„S7. Siedem wyzwań. Milion szans."

26 czerwca, Kielce

Droga ekspresowa S7 o docelowej długości ok. 720 km, ma połączyć Straszyn koło Gdańska, województwo pomorskie, z Rabką w województwie małopolskim. Specjalne strefy ekonomiczne, które od lat dbają o rozwój polskiej gospodarki, upatrują w dokończeniu budowy S7 szansy na rozwój nowych inwestycji oraz polskiego eksportu. Wzdłuż tej trasy znajduje się pięć specjalnych stref ekonomicznych: Krakowski Park Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice", Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna położonych na terenie pięciu województw. Od kilku miesięcy trwa identyfikacja możliwości inwestycyjnych na terenach położonych wzdłuż trasy, które powinny zostać uzbrojone i wypromowane, jako dogodne miejsca nowych inwestycji. Rozwój tego obszaru spowoduje powstanie nowych miejsc pracy. Skorzystają na tym regiony, a w konsekwencji gospodarka kraju. Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi położonymi wzdłuż powstającej S7, postanowiły zaangażować się w ten projekt. To stawia przed spółkami wiele wyzwań: od przygotowania wspólnej oferty inwestycyjnej, przez promocję i współpracę, na lobbingu na rzecz zmiany prawa kończąc. Konferencja „S7. Siedem wyzwań. Milion szans." inauguruje te działania. Podczas spotkania zostaną podpisane porozumienia pomiędzy strefami oraz województwami. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali członkowie rządu: Ewa Kopacz, prezes Rady Ministrów oraz Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Gośćmi konferencji będą także Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie rządu, w szczególności w zakresie finansowania i zmiany przepisów prawnych ma niebagatelne znaczenie w realizacji tych planów.
W konferencji będą także uczestniczyli marszałkowie województw, przez które przebiega S7.

Konferencja „S7. Siedem wyzwań. Milion szans." odbędzie się 26 czerwca 2015 r., o godz. 11.30,
w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, w Kielcach.

Program

11.30-12.00 rejestracja i recepcja

12.00-12.05 rozpoczęcie konferencji

12.05-12.15 przywitanie gości

Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej SSE; Wiesława Kornaś-Kita, Prezes Zarządu KPT; Marek Karólewski, Prezes Zarządu W-M SSE; Cezary Tkaczyk, Prezes Zarządu SSE „Starachowice"; Maciej Ślęzak, Dyrektor TSSE Euro-Park Wisłosan

12.15-12.30 wystąpienie Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz (tbc)

12.30-12.45 wystąpienie Ilony Antoniszyn-Klik - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie, Gospodarki

12.45-13.10 S7. Siedem wyzwań. Milion szans. – prezentacja

Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej SSE; Wiesława Kornaś-Kita, Prezes Zarządu KPT; Marek Karólewski, Prezes Zarządu W-M SSE; Cezary Tkaczyk, Prezes Zarządu SSE „Starachowice"; Maciej Ślęzak, Dyrektor TSSE Euro-Park Wisłosan

13.10-13.25 przerwa na kawę

13.25-13.50 Trasa S7 – szansą wzrostu inwestycji i polskiego eksportu – panel dyskusyjny
z udziałem:; Arkadiusza Bąka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Marcelego Niezgody, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Tomasza Rudnickiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – prowadzenie Krzysztof Krzysztofiak, Wiceprezes KPT

13.50-14.15 Trasa S7 – szansą rozwoju gospodarczego regionów – panel dyskusyjny
z udziałem: Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego; Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego; Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego (tbc); Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego - prowadzenie Cezary Tkaczyk, Prezes SSE „Starachowice"

14.15-14.25 Podpisanie porozumienia pięciu województw oraz pięciu specjalnych stref ekonomicznych w ramach współpracy na rzecz projektu S7. Siedem wyzwań. Milion szans.

14.25-14.40 Pakiet portowy - nowe możliwości rozwoju polskich portów – wystąpienie Teresy Kamińskiej, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

14.40-14.50 wspólne zdjęcie

14.50 spotkanie networkingowe przy obiedzie