A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie Warsztat Innowacyjnych Pomysłów

Szanowni Państwo,

informujemy, iż PGNiG S.A. - największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A. z następujących obszarów:

  • Zmniejszenie emisji substancji powstających w procesach spalania do powietrza i środowiska.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury;
  • Monitoring online sieci ciepłowniczych – inteligentne opomiarowanie i oprogramowanie do prognozowania zapotrzebowania na ciepło;
  • Efektywne sposoby zagospodarowania produktów odpadowych z procesu spalania, w szczególności popiołów;
  • Komercyjne sposoby zagospodarowania generowanego w procesie spalania dwutlenku węgla – nowy innowacyjny produkt.

Szczegółowy zakres wyzwań technologicznych znajduje się w regulaminie konkursu.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów (start-upów / firm z sektora MŚP), których propozycje rozwiązań najlepiej wpisują się w agendę wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG TERMIKA S.A., a których rozwiązania są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki i zrównoważone w zakresie oferowanej propozycji wartości.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie Państwa do  wzięcia udziału w naborze.

Zwracamy się także z prośbą o przesłanie informacji o naborze do znanych Państwu podmiotów, które dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami i które mogą być zainteresowane współpracą z PGNiG TERMIKA S.A.

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 1 kwietnia 2016 r.

Najciekawsze rozwiązania zostaną zaprezentowane podczas Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Wszelkie szczegóły oraz regulamin wzięcia udziału w naborze, dostępne są na stronie internetowej: www.ptt.arp.pl/warsztat-innowacyjnych-pomyslow

Zaproszenie do pobrania tutaj.