A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka1. Nowe Zakłady na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dniu 15.05. we Wrocławiu miało miejsce otwarcie nowej siedziby firmy LAPP GROUP POLSKA - Podstrefa Wrocław Kobierzyce.

Firma Lapp Kabel jest jednym z głównych dostawców kabli i akcesoriów kablowych na świecie. W 1957 roku, założyciel firmy, Oskar LAPP wyprodukował pierwszy produkowany przemysłowo Kabel sterowniczy na świecie. Kable i przewody sprawdzają się w zastosowaniach inżynierii mechanicznej, przemyśle samochodowym, technologiach pomiarowych i kontrolnych w instalacjach zasilających i wielu innych. Produkcja naszych wyrobów jest prowadzona głównie w 17 własnych zakładach przemysłowych umiejscowionych w Europie, Ameryce i Azji. Rezultatem jest ponad 40.000 różnych standardowych produktów gotowych do odbioru z firmowych magazynów.

Natomiast w dniu 17.05. na terenie podstrefy Łuków miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy Łuksja Sp. z o.o. 

Łuksja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie działa na rynku od 1 listopada 2009 roku. Powstała w wyniku gospodarczego przekształcenia Łuksja Spółdzielni im. gen. Kleeberga w Łukowie przejmując całą infrastrukturę oraz bogate tradycje Spółdzielni jako największego we wschodniej części Polski producenta i eksportera odzieży. Z chwilą przekształcenia wszyscy członkowie Spółdzielni stali się udziałowcami Spółki. Znacząca datą w historii firmy był rok 1999, kiedy oddano do użytku nowe skrzydło budynku mieszczące nowoczesne pomieszczenia produkcyjne oraz przychodnię rehabilitacyjną.

Dzięki tej inwestycji znacznie poprawiono warunki pracy, stworzono nowe ciągi technologiczne, zmodernizowano zaplecze magazynowe, wyeliminowano bariery architektoniczne, a hale produkcyjne zostały wyposażone w systemy klimatyzacji. W latach 2001 – 2005 wymieniono w większości park maszynowy oraz wprowadzono komputerowy system przygotowania produkcji.

2. Nagroda „Granitowy Tulipan" 2014

W dniu 16 maja 2014 r. , Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej wręczyła nagrody Granitowego Tulipana 2014 w ramach XVIII edycji Gali Biznesu. Ideą Konkursu jest promocja najlepszych firm, produktów, inwestycji, menedżerów oraz samorządów roku, jak również firm i instytucji, które w znaczący sposób wspomagają rozwój przedsiębiorczości.

W ciągu kilkunastu lat statuetka Granitowego Tulipana stała się czymś więcej niż nagrodą w konkursie, jest symbolem i potwierdzeniem  jakości, solidności i efektywności przedsiębiorców regionu.

Patronami Honorowymi Konkursu są:

  • Wojewoda Mazowiecki,
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego,
  • Prezydent Radomia,
  • Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

W bieżącym roku, Kapituła Konkursu nagrodziła Granitowym Tulipanem Biuro Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Radomiu w kategorii „Przyjazny dla Biznesu". Już od 13 lat, radomskie Biuro Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN współpracuje z działającymi i potencjalnymi inwestorami strefy. Aktywnie i efektywnie, bo dzisiaj to już kilkadziesiąt firm, które wybrały strefę w Gołębiowie, Wólce Klwateckiej i Wośnikach, to ponad 3 tysiące miejsc pracy.

Każdy, kto skontaktuje się z radomskim biurem tarnobrzeskiej strefy, może być pewien, że będzie szybko i profesjonalnie obsłużony, że otrzyma pełną informację o możliwościach i korzyściach inwestowania, że nawiąże współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzającą Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.