A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWizyta Ministra Skarbu Państwa - Aleksandra Grada w Podstrefie Stalowa Wola

  Wizyta Ministra Skarbu Państwa - Aleksandra Grada w Podstrefie Stalowa WolaW dniu 15 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN – z Ministrem Skarbu Państwa, Panem Aleksandrem Gradem. Wizyta Pana Ministra związana była z planowanym otwarciem Inkubatora Technologicznego w podstrefie Stalowa Wola – nowego projektu inwestycyjnego Agencji skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu. Powierzchnia użytkowa Inkubatora obejmuje 3. 755,65 m2 i docelowo znajdzie w nim siedzibę kilkanaście firm, do dyspozycji których udostępnione zostaną nowoczesne laboratoria. Inkubator Technologiczny w TSSE jest pierwszym tego typu nowoczesnym obiektem na Podkarpaciu. Pan Minister Grad wizytował również tereny inwestycyjne podstrefy Stalowa Wola i wysłuchał prezentacji dotychczasowych wyników i osiągnięć TSSE.

 powrót