A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaW TSSE – Szkolimy kadry

Tarnobrzeski Oddział ARP S.A. zrealizował w ostatnich dniach listopada cykl szkoleń dla przedsiębiorców TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Wykładowcy firmy KPMG Tax Michna Sp. k. , pracujący na zlecenie tarnobrzeskiego Oddziału, przeszkolili kilkudziesięciu pracowników firm strefowych w 3 grupach szkoleniowych: w Radomiu – dla inwestorów z regionu Mazowsza, we Wrocławiu – dla inwestorów z Dolnego Śląska i w Baranowie Sandomierskim – dla inwestorów z Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Problematyka szkolenia dotyczyła zmieniających się przepisów i procedur stosowania pomocy publicznej na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Serdecznie dziękujemy inwestorom za udział w szkoleniach. Z uwagi na dobre oceny i przychylne opinie osób uczestniczących w szkoleniach na temat merytorycznego poziomu warsztatów, w najbliższym czasie rozpoczniemy przygotowania do organizacji kolejnej tury szkoleń.