A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaReal Connect 2017 - Międzynarodowe Targi Nieruchomości

W dniach 27-28 kwietnia Agencja Rozwoju Przemysłu uczestniczyła w Międzynarodowych Targach  REAL CONNECT 2017

W ofercie ARP na Targi Real Connect znalazły się atrakcyjne nieruchomości zlokalizowane na terenie zarządzanych przez ARP stref – Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Obie strefy oferują łącznie ponad 3,5 tys. ha terenów inwestycyjnych położonych na terenie 9 województw. W ponad 20-letniej historii funkcjonowania stref ARP udzieliła ponad 700 zezwoleń na działalność gospodarczą, które przełożyły się na 18 mld zł inwestycji i 60 tys. miejsc pracy.

Agencja Rozwoju Przemysłu jako partner strategiczny Targów zaprezentował nieruchomości inwestycyjne znajdujące się w ofercie Operatora ARP położone w Częstochowie, Skarżysku-Kamiennej i Popowie.

Targi skierowane są m.in. do inwestorów, deweloperów, firm zarządzających projektami, samorządów, czy instytucji finansowych. Dla wystawców, Targi REAL CONNECT 2017 są okazją do przedstawienia oferty i planów rozwojowych, znalezienia finansowania, czy pozyskania partnerów biznesowych.