A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSzkolenie Zabezpiecz finanse swojej spółki w czasach COVID-19

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Olesiński & Wspólnicy mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie:

Zabezpiecz finanse swojej spółki w czasach COVID-19 - zatory płatnicze oraz porozumienia niedozwolone. Jak działać w praktyce i uniknąć kar?

START: 21.01.2021 (czwartek), 09:00-13:30
Rejestracja znajduje się TUTAJ.

Koszt uczestnictwa dla firm członkowskich: 190,00 zł netto, dla firmy nieczłonkowskie: 230,00 zł netto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i firm spoza branży prawnej i doradczej.

Agenda:

1. Regulacje o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w tym:
- maksymalne terminy zapłaty w relacjach z różnymi grupami kontrahentów;
- odsetki za opóźnienie / kapitałowe – ile straci lub zyska firma;
- nie tylko odsetki –czyli czego jeszcze może domagać się wierzyciel;
- postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych prowadzone przez UOKiK (Kiedy dochodzi do nadmiernego opóźniania się z regulowaniem zobowiązań pieniężnych, sankcje, jak się bronić przed powstaniem nadmiernych opóźnień? Co zrobić gdy dostaniemy postanowienie o wszczęciu postępowania?)
- nowe obowiązki sprawozdawczości o stosowanych terminach zapłaty.

2.  Inne konsekwencje braku płatności w terminie, w tym:
- podatkowe (np. ulga na złe długi);
- cywilne i na gruncie prawa upadłościowego;
- karne.

3. Praktyczne wskazówki – jak zaplanować i zabezpieczyć terminową płatność.

4. Porozumienia ograniczające konkurencję (niedozwolone):
- kiedy mamy do czynienia z porozumieniem niedozwolonym z punktu widzenia prawa antymonopolowego;
- rodzaje porozumień niedozwolonych (horyzontalne – między konkurencją / wertykalne – zawierane na różnych szczeblach obrotu (np. producent – dystrybutor));
- jakie elementy (klauzule umowne) czynią porozumienie niedozwolonym (np. zmowy cenowe, podziały rynków, klauzule naruszające prawa konsumenta, itd.);
- jakie kary grożą za uczestnictwo w porozumieniu niedozwolonym
- jakie działania można podjąć, aby odpowiedzialność tą zmniejszyć / uniknąć jej.

Prelegenci:

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska, radca prawny, Senior Associate w Olesiński & Wspólnicy
Joanna Dybciak-Kluska, Senior Associate w Olesiński & Wspólnicy
Michał Linkiewicz, Senior Consultant CIT w Olesiński & Wspólnicy
Jacek Karp, radca prawny w Senior Associate w Olesiński & Wspólnicy

Partner