A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSupertechnik Regionu

We wtorek 7.01.2020 na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbył się finał konkursu Supertechnik Regionu skierowany do uczniów szkół średnich z terenu powiatu staszowskiego, opatowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, sandomierskiego oraz sąsiednich powiatów woj. lubelskiego. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu byli studenci i kadra filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Filip Kaczmarski z Ożarowa. Drugie miejsce zajął Maciej Łysak
z Kraśnika i Konrad Leżuch z Ostrowca Świętokrzyskiego, natomiast trzecie Jakub Staszczyk z Tarnobrzega i Kacper Bielak z Kraśnika.

Pierwszy etap konkursu w szkołach przeprowadzono w grudniu ubiegłego roku. Uczniowie wykonali prace konkursowe, które nadesłali do oceny. Spośród nich wyłoniono najlepszych, którzy we wtorek spotkali się na Zamku Królewskim w Sandomierzu.

„Konkurs to wspaniała inicjatywa promowania kierunków technicznych wśród młodzieży, która staje przed wyborem swojej przyszłej kariery zawodowej. Obecnie wiele przedsiębiorstw działających na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma problemy z zatrudnieniem młodych specjalistów, więc taka inicjatywa na pewno przyczynia się do rozwoju przyszłych kadr w regionie” – twierdzi Pan Marian Cąpała,Wicedyrektor tarnobrzeskiego oddziału ARP S.A.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Agencji również z powodu podpisanego porozumienia, które ma na celu zacieśnienie współpracy z sandomierską Filią UJK. Uczelnia posiada w swojej ofercie edukacyjnej min. mechatronikę oraz filologię angielską- stanowiące jedne z najbardziej poszukiwanych zawodów w regionie. Pani dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk, Dziekan Filii zapewnia, że jest to pierwsza z kolejnych edycji konkursu, który cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, podobnie jak konkurs zorganizowany przez kosmetologię, który odbył się równolegle do konkursu Supertechnika.