A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSpotkanie z Samorządowcami

W dniu 17 września br. w Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, na terenie których zlokalizowana jest Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN z zarządzającym strefą. Celem spotkania było opracowanie wspólnych działań promocyjnych i ustalenie głównych projektów marketingowych, które mogłyby zostać zrealizowane przy czynnym wsparciu Strefy.

Dyrektor Oddziału, p. Maciej Ślęzak przedstawił obradującym najważniejsze informacje związane z realizacją nowej strategii ARP S.A. w najbliższych latach, plany zarządzającego dotyczące modyfikacji granic strefy oraz nowe regulacje prawne, które będą obowiązywać na terenie strefy w IV kwartale br. (wg zapowiedzi Ministerstwa Gospodarki).

Pan Janusz Miś – Ekspert Koordynator Zespołu Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów, zaprezentował wyniki i osiągnięcia inwestorów TSSE prowadzących działalność na terenie poszczególnych samorządów, przedstawił aktualną bazę ofertową strefy oraz propozycje naszych działań promocyjnych na rok 2015 w obliczu prowadzonych prac nad założeniami do budżetu na przyszły rok.

Przedstawiciele samorządów „strefowych" wyrazili podziękowanie dla Agencji
za zorganizowanie spotkania w tym zakresie. Wszyscy wyrazili gotowość współpracy w temacie dotyczącym wsparcia ich samorządów w prowadzonych działaniach promocyjnych oraz przedstawili własne propozycje takich działań.