A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSeminarium szkoleniowe - Możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPO WP 2014-2020

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 wraz z uruchomieniem naborów w IV kwartale 2015 organizuje szereg seminariów szkoleniowych nt. możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy.

Bardzo zależy nam, aby trafić do jak najszerszego grona obiorców, dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnianie na stronach internetowych Państwa instytucji informacji o planowanych spotkaniach, jak również zachęcenia przedsiębiorców do udziału w seminariach innymi kanałami przekazu.

Podczas szkoleń przekazane zostaną informacje na temat wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Najbliższe szkolenia odbędą się:

  • 5 października 2015 r. - Biblioteka  Międzyuczelniana; ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola
  • 6 października 2015 r. -Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny ; Aleja Warszawska 227B , 39-400 Tarnobrzeg,

W programie szkolenia m.in.:

  • Możliwości wsparcia projektów realizowanych w obszarze B+R
  • Bony na innowacje
  • Dotacje dla MŚP
  • Uwarunkowania i limity wsparcia
  • Wsparcie usług doradczych i szkoleniowych
  • Pomoc publiczna i inne

Udział w seminarium jest bezpłatny, finansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Organizator szkoleń

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17 747 6486
e-mail: info@podkarpackie.pl

Poniżej link do strony, na której wszelkie niezbędne informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/413-seminaria-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow

Agendy szkoleniowe do pobrania tutaj

Tarnobrzeg - tutaj

Stalowa Wola - tutaj