A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRekrutacja - GEODETA

  Rekrutacja - GEODETA

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Oddział w Tarnobrzegu

zatrudni na stanowisko Specjalisty ds. geodezyjnych

miejsce pracy:  Tarnobrzeg

 

Wymagania:

·          uprawnienia geodezyjne;

·          wykształcenie wyższe geodezyjne;

·          dobra znajomość rysunku technicznego;

·          doświadczenie zawodowe;

·          znajomość języka angielskiego;

·          prawo jazdy kat. B;

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację m.in. następujących zadań:

·          przygotowanie całego procesu zmian granic Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN;

·          weryfikacja terenów leżących w granicach TSSE;

·          współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie budownictwa, architektury, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego;

·          analiza dokumentacji technicznej i formalno-prawnej;

 

Oferujemy:

·          pracę na pełny etat w poważnej firmie o ugruntowanej pozycji;

·          przyjazne środowisko pracy w kilkunastoosobowym dynamicznym zespole;

·          możliwość rozwoju i szkoleń;

 

Oferty (list motywacyjny i CV) należy przesyłać na adres siedziby Spółki
przy ul. Zakładowej 30 w Tarnobrzegu – Machowie lub pocztą elektroniczną
do dnia 30 grudnia 2011 r.  O wyborze oferty i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  Oddział w Tarnobrzegu,   ul. Zakładowa 30,   39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 99 99,  15 822 99 00     fax. 15 823 49 78     

www.tsse.pl,    biuro@tsse.pl

 powrót