A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert w Zespole Inwestycji i Eksploatacji Majątku

Miejsce pracy:  Tarnobrzeg
Rejon:  podkarpackie

Opis firmy:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o wyjątkowym zakresie kompetencji i odpowiedzialności. Jako  spółka prawa handlowego, jest podmiotem funkcjonującym na zasadach komercyjnych, nowoczesną organizacją, aktywną na krajowym rynku kapitałowym.  Będąc natomiast agencją rządową, angażuje się w kluczowe działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów polityki gospodarczej Państwa. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

ARP S.A. wykorzystuje swoje doświadczenie wspierając rozwój gospodarczy i regionalny kraju, procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. osiąga znaczące sukcesy we współpracy z partnerami zagranicznymi, pozyskując inwestorów do zarządzanych przez siebie specjalnych stref ekonomicznych oraz przedsiębiorców zainteresowanych prywatyzacją polskiej gospodarki.  Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacje, restrukturyzacja, inwestycje.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowywanie procesu inwestycyjnego związanego z budową obiektów przemysłowych lub remontem/modernizacją istniejących obiektów i nadzór nad jego przebiegiem.
 • Prowadzenie dokumentacji majątkowo – technicznej majątku Oddziału.
 • Finansowe rozliczanie inwestycji, modernizacji i remontów majątku Oddziału, w tym obiektów przemysłowych będących własnością ARP S.A.
 • Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie wewnętrznymi regulacjami ARP S.A.
 • Przygotowanie i realizacja umów dot. robót budowlanych, zakupu towarów, wykonania usług, dzierżawy i sprzedaży majątku oraz usług infrastrukturowych.
 • Współpraca z inwestorami w ramach działań przygotowawczych do lokalizacji inwestycji
  w Strefie.
 • Przygotowywanie rocznych planów inwestycji, remontów i modernizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo.
 • Dodatkowym atutem posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń.
 • Praktyczna znajomość prawa budowlanego oraz prawa z zakresu planowania przestrzennego.
 • Umiejętność prowadzenia i nadzorowania inwestycji budowlanych.
 • Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
 • Znajomość  zasad budżetowania i kontrolingu oraz sprawozdawczości finansowej mile widziana.
 • Umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.
 • Znajomość zagadnień dot. zarządzania nieruchomościami przemysłowymi.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE.
 • Umiejętność analizowania i przetwarzania skomplikowanych informacji.
 • Umiejętność prowadzenie negocjacji mile widziana.
 • Min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem lub nadzorowaniem inwestycji budowlanych / preferowane.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Możliwość wykorzystania swoich umiejętności i nabycia nowego doświadczenia w firmie
  o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w projektach oraz szkoleniach.
 • Zatrudnienie na pełny etat.

Aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres: mariola.chliwinska@arp.pl  

w terminie do 30 września 2015 roku.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".

Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.