A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRadni Tarnobrzega w Strefie

Pracowicie dla tarnobrzeskich radnych rozpoczęły się tegoroczne ferie zimowe. W dniu 12 lutego br., na zaproszenie zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, strefę wizytowali członkowie Rady Miasta Tarnobrzega VIII kadencji, naczelnicy wydziałów wraz  z  Prezydentem Miasta Tarnobrzega, Dariuszem Bożkiem.

Tarnobrzescy samorządowcy rozpoczęli  spotkanie  w siedzibie Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wizytacją wolnych działek inwestycyjnych w Tarnobrzegu-Machowie. Zapoznali się z systemem infrastruktury komunikacyjnej i drogowej na terenie strefy, a także bieżącymi działaniami zarządzającego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i technicznej w przemysłowej części miasta.

Następnie Dyrektor Oddziału, Adam Kuśnierz, przedstawił informację nt. najbliższych planów i zamierzeń ARP związanych z podniesieniem atrakcyjności obszaru inwestycyjnego w Tarnobrzegu. Szczególnym zainteresowaniem radnych spotkała się koncepcja zarządzania  zwartym obszarem przemysłowym w  Machowie. Ta nowa inicjatywa ARP S.A. dotyczy przygotowania dobrze skomunikowanych i atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych dla obecnych i przyszłych inwestorów. Wymaga ona ścisłej współpracy samorządów lokalnych działających w regionie i deklaracją takiej współpracy zakończyło się spotkanie w tarnobrzeskiej strefie. Najbliższe zadania inwestycyjne Agencji spotkały się z dużą przychylnością i wsparciem samorządowców ze strony projektowej i finansowej. Szczególnie, że ARP S.A. jest aktualnie zaangażowana w lokalne przedsięwzięcia, np. budowę parkingu dla samochodów ciężarowych, czy oddane w ostatnim czasie w użytkowanie miastu oświetlenie ul. Zakładowej.