A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRada Rozwoju Gospodarczego TSSE

Rada Rozwoju za zrównoważonym rozwojem gospodarczym na całym obszarze TSSE🤝

✍️Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła instytucję Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W skład rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. Rada jest organem opiniotwórczym dla zarządzającego obszarem w sprawach dotyczących  prowadzenia działalności gospodarczej

👉Podczas piątkowych obrad rozmawiano o działaniach, które skupią się na pomocy ukierunkowanej na rozwój słabiej rozwiniętych gospodarczo terenów TSSE, relokacji ukraińskich przedsiębiorstw na teren Polski jako szansie dla rozwoju polskiej gospodarki, a także propozycji opracowania i wdrożenia programu pomocy kierunkowej dla tzw. miast przygranicznych w celu wzmocnienia ich roli jako ośrodków przemysłowych. O planach Agencji w zakresie wsparcia poszczególnych regionów TSSE rozmawiał z członkami Rady  Łukasz Gałczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A., a prezentację wyników i osiągnięć obszaru przedstawił Tomasz Miśko – Dyrektor Oddziału w Tarnobrzegu.

📌Rada Rozwoju Obszaru TSSE liczy aktualnie 18 członków. Posiedzenia rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczącą Rady jest Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, a Wiceprzewodniczącymi – Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Do członków Rady należą również:
Tomasz Bocheński - Prezes Zarządu FPH Połoniny sp. z o.o.
Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla
Włodzimierz Chojnacki - Prezes Zarządu HartMet sp. z o.o.
Zbigniew Czerwiński – Prezes Zarządu Norgpol sp. z o.o.
Tomasz Wuczko - p.o. kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
Krzysztof Kwarciany – Dyrektor Pilkington Automotive Poland sp. z o.o.
Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Piotr Grzonkowski –Wiceprezes Superdrob S.A.
Wiesława Janczak - Wiceprzewodnicząca Prezydium WRDS WL, Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zawodowych Woj. Lubelskiego
Jerzy Kwiatkowski – Wicestarosta Powiatu Chełmskiego
Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki
Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Izabela Seweryn - Wiceprezes Zarządu Business Club, kanclerz Loży Radomskiej
Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowej Woli
Mariusz Markut – właściciel GoMa Mariusz Markut