A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaProjekt zmiany granic

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje włączenie w granice strefy 45,1457 ha, w tym:

27,7258 ha – na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), zwanej dalej „ustawą",

15,3737 ha – na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy (umowy przedwstępne),

2,0462 ha – na podstawie art. 5 ust. 3 ww. ustawy, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477, z 2010 r. Nr 15, poz. 79 oraz z 2014 r. poz. 1444), zwane dalej „rozporządzeniem".


W wyniku ww. zmian powierzchnia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1722,3121 ha.

Szczegóły tutaj:

Zmiana Granic

Uzasadnienie