A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaProjekt Polskie Mosty Technologiczne to doradztwo i wsparcie w procesie umiędzynarodowienia

Projekt Polskie Mosty Technologiczne to doradztwo i wsparcie w procesie umiędzynarodowienia  

dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich sektorów, które kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis i posiadają innowacyjny produkt, usługę bądź technologię

na: wybranych poza unijnych rynkach

W ramach projektu PMT przedsiębiorca/przedsiębiorczyni otrzyma wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej):

  • 3 dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),
  • 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,
  • 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym,

na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju,

  • wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników ZBH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.

Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się z dokumentacją projektu gdzie znajdą Państwo m.in.: kryteria oceny wniosków - formalne oraz merytoryczne; katalog wydatków kwalifikowanych, wzór umowy, regulamin danego naboru. https://www.paih.gov.pl/pmt

Wnioski wypełnia się i składa porzez stronę https://soe.paih.gov.pl

Nabory w 2019 r. : od 9 maja – RPA, Egipt i Algieria; od 12 czerwca - Indonezja, Korea Południowa i Singapur; wrzesień ZEA, Chiny, Stany.