A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPowołano Radę Obszaru TSSE

W dniu 17 września 2019r. tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. był organizatorem  I posiedzenia  Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Do składu rady zaproszeni zostali przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego położonych w granicach obszaru oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego.

W trakcie obrad dokonano wyboru zarządu Rady spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącą RROG została Pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, a na wiceprzewodniczących wybrano Panią Martę Majewską - Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz Pana Dariusza Bożka – Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, zarządzający obszarem powołuje radę rozwoju obszaru gospodarczego, która proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw działających w obszarze i rozwoju społeczno- gospodarczego danego terenu. Rada może przedstawiać poszczególnym samorządom pomysły i rekomendacje związane z podniesieniem atrakcyjności gospodarczej danego obszaru.