A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPGNiG i ARP ogłaszają nabór na II edycję Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów

PGNiG i ARP ogłaszają nabór na Warsztat Innowacyjnych Pomysłów

Otwarte innowacje jako sposób na rozwiązania dla gospodarki
o obiegu zamkniętym - inteligentna energetyka


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Cel Warsztatu:

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne i  biznesowe PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i które są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Do kogo kierujemy nabór:

Nabór skierowany jest do Start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Termin:

zgłaszania propozycji upływa 16.09.2016 r.

Tematy:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:

  1. Rozwój kompleksowej i konkurencyjnej oferty dla domu i dla biznesu w zakresie dostarczania usług sieciowych;
  2. Rozwój elektronicznych i automatycznych kanałów obsługi klienta;
  3. Systemy informatyczne;
  4. Efektywność Energetyczna jako produkt;
  5. Technologie wykorzystywane do pomiarów i rozliczeń pomiędzy spółkami obrót - przesył;
  6. Współpraca z partnerami strategicznymi (m. in. usługi dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.);
  7. Nowe rozwiązania w obszarze technologii CNG i LNG.

Jak się zgłosić:

Zgłaszanie propozycji rozwiązań odbywa się za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgłoszenia  należy  dokonać  pod  adresem www.ptt.arp.pl/Warsztaty wraz  z  dołączoną  prezentacją  w  formacie  PDF (patrz: szablon prezentacji).

Zasady Warsztatu:

PGNiG S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ARP S.A. oraz IGG dokonają przeglądu zgłoszonych rozwiązań na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie Naboru. Wybrane podmioty zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów.

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów odbędzie się w Muzeum Gazownictwa w Warszawie w dniu 5 października 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela:

w sprawach organizacyjnych

Agnieszka Jakubiak tel.: 516 176 497, e-mail: Agnieszka.Jakubiak@arp.pl

w sprawach merytorycznych

Tomasz Kras tel.: 885 890 476, e-mail: Tomasz.Kras@pgnig.pl