A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOgłoszenie rekrutacyjne

  Ogłoszenie rekrutacyjne

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

Oddział w Tarnobrzegu

zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną

EURO-PARK WISŁOSAN poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

 

Eksperta Koordynatora Zespołu
Inwestycji i Eksploatacji Majątku

 

Miejsce pracy: Tarnobrzeg

Rejon: podkarpackie

Opis firmy:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Jej misją jest wzmacnianie zdolności polskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach globalnych, stymulowanie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców.  

ARP S.A. udziela firmom pomocy publicznej na ratowanie i/lub restrukturyzację oraz pożyczek i poręczeń ze środków własnych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. osiąga znaczące sukcesy we współpracy z parterami zagranicznymi, pozyskując inwestorów do zarządzanych przez siebie specjalnych stref ekonomicznych oraz przedsiębiorców zainteresowanych prywatyzacją polskiej gospodarki.

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

·         Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji majątkowo – technicznej oraz nad eksploatacją majątku Oddziału.

·         Przygotowane całego procesu inwestycyjnego i nadzór nad jego przebiegiem.

·         Nadzór nad finansowym rozliczaniem inwestycji, modernizacji i remontów.

·         Nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji do przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

·         Nadzór nad przygotowaniem i realizacją umów dot. robót budowlanych, zakupu towarów, wykonania usług, dzierżawy i sprzedaży majątku oraz usług infrastrukturowych.

·         Współpraca z inwestorami w ramach działań przygotowawczych do lokalizacji inwestycji w Strefie.

·         Planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległego Zespołu.

Wymagania:

·         Wykształcenie wyższe budowlane.

·         Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

·         Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych w ramach prawa zamówień publicznych.

·         Min. 3. letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym / preferowane.

·         Znajomość  zasad budżetowania i kontrolingu oraz sprawozdawczości finansowej mile widziana.

·         Znajomość prawa zamówień publicznych mile widziana.

·         Umiejętność prowadzenie negocjacji mile widziana.

·         Prawo jazdy kat. B.

·         Umiejętność pracy w zespole.

·         Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:

·         Możliwość wykorzystania swoich umiejętności i nabycia nowego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

·         Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w projektach oraz szkoleniach.

·         Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

 

Aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres biuro@tsse.pl  do 22 lipca 2013 roku.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji ARP S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 99 99;   fax. 15 823 47 08;    e-mail: biuro@tsse.pl ;     www.tsse.pl

 

 

 powrót