A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Oddział w Tarnobrzegu
zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO-PARK WISŁOSAN poszukuje kandydatów na stanowisko

Eksperta Koordynatora
Zespołu Inwestycji i Eksploatacji Majątku

Miejsce pracy:  Tarnobrzeg
Rejon:  podkarpackie

Opis firmy:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o wyjątkowym zakresie kompetencji i odpowiedzialności. Jako  spółka prawa handlowego, jest podmiotem funkcjonującym na zasadach komercyjnych, nowoczesną organizacją, aktywną na krajowym rynku kapitałowym.  Będąc natomiast agencją rządową, angażuje się w kluczowe działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów polityki gospodarczej Państwa. ARP S.A. udziela firmom pomocy publicznej na ratowanie i/lub restrukturyzację oraz pożyczek i poręczeń ze środków własnych.

ARP S.A. wykorzystuje 20-letnie doświadczenie wspierając rozwój gospodarczy i regionalny kraju, procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. osiąga znaczące sukcesy we współpracy z partnerami zagranicznymi, pozyskując inwestorów do zarządzanych przez siebie specjalnych stref ekonomicznych oraz przedsiębiorców zainteresowanych prywatyzacją polskiej gospodarki.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji majątkowo – technicznej oraz nad eksploatacją majątku Oddziału.
 • Przygotowanie całego procesu inwestycyjnego i nadzór nad jego przebiegiem.
 • Nadzór nad finansowym rozliczaniem inwestycji, modernizacji i remontów.
 • Nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji do przeprowadzania postępowań przetargowych.
 • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją umów dot. robót budowlanych, zakupu towarów, wykonania usług, dzierżawy i sprzedaży majątku oraz usług infrastrukturalnych.
 • Współpraca z inwestorami w ramach działań przygotowawczych do lokalizacji inwestycji
  w Strefie.
 • Planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległego Zespołu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe budowlane.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej / preferowane.
 • Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych.
 • Min. 3. letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym / preferowane.
 • Znajomość  zasad budżetowania i kontrolingu oraz sprawozdawczości finansowej / preferowana.
 • Umiejętność prowadzenie negocjacji / preferowana.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Możliwość wykorzystania swoich umiejętności i nabycia nowego doświadczenia w firmie
  o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w projektach oraz szkoleniach.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres biuro@tsse.pl do 27 sierpnia 2014 roku.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji w ARP S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".