A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOgłoszenie - Inkubator Stalowa Wola

  Ogłoszenie - Inkubator Stalowa Wola

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 2.481.314.000,00,zł,  Kapitał wpłacony: 2.481.314.000,00zł

 

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO-PARK WISŁOSAN

 

ogłasza konkurs ofert na:

 

 

zagospodarowanie dolnej kondygnacji budynku produkcyjno

magazynowego w Stalowej Woli przy  ul. Kwiatkowskiego 1b -  w budynku dawnej stołówki HSW S.A.

 

Oferujemy potencjalnym przedsiębiorcom powierzchnię - do 1000 m2 pod dzierżawę lub wynajem. Budynek, w którym znajduje się oferowana powierzchnia, jest na etapie całkowitej przebudowy na cele związane z planowanym uruchomieniem na górnej kondygnacji budynku inkubatora przedsiębiorczości.

 

Prosimy o terminowe zgłaszanie propozycji do dnia 14 lutego 2008 r.

 

Wcześniejsze złożenie propozycji zagospodarowania dolnej kondygnacji pomieszczeń stołówki pozwoli na ich uwzględnienie w planowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu modernizacji w/w budynku.

W przypadku zainteresowania, prosimy o przesłanie gotowych propozycji zagospodarowania w/w powierzchni (projekty nie będą zwracane) w zamkniętych kopertach na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu,  ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48, w dniu 15 lutego 2008 r. o godz. 9:00.

Dodatkowych informacji dotyczących oferowanej powierzchni udziela  Pan Andrzej Talarek – Wicedyrektor ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu  - tel. 0 15 823 66 88,  fax. 0 15 823 47 08.

 

 powrót