A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaNowy przedsiębiorca w TSSE

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielił kolejnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Zezwolenie otrzymała firma INDUSTRIAS ALEGRE POLAND Sp. z o.o., która będzie realizowała projekt inwestycyjny w podstrefie Wrocław-Kobierzyce.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego zakładu, w którym produkowane będą plastikowe elementy do wnętrz pojazdów samochodowych. Przedsiębiorca zamierza ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 80 mln zł i zatrudnić 130 nowych pracowników.