A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaNowe zezwolenie dla Fabryki Broni "Łucznik"

  Nowe zezwolenie dla Fabryki Broni "Łucznik"

Zezwolenie Nr 227/ARP S.A./2012 z dnia 12 października 2012r. dla:

 

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

Wielkość działki – 3,68 ha

Lokalizacja działki – TSSE EURO-PARK WISŁOSAN (podstrefa Radom)

Deklarowana wielkość zatrudnienia wg zezwolenia –  10 osób

Deklarowana wielkość inwestycji wg zezwolenia – 50 000 000,00 zł.

Branża – Planowane przedsięwzięcie w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN polegać będzie na produkcji pistoletów maszynowych, pistoletów samopowtarzalnych, karabinków, broni sportowej oraz części zamiennych.

Sekcja C, dział 25, klasa 25.40 PKWiU

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie SSE w Mielcu i Tarnobrzegu.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną – TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej. 

Fabryka Broni “Łucznik” – Radom Sp. z o.o.  została powołana aktem notarialnym w dniu 14 lipca 2000 roku, w siedemdziesiąt pięć lat od daty powstania przedwojennej Fabryki Broni w Radomiu. Jest producentem i dostawcą broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na eksport i na rynek cywilny.

Zakres działalności Spółki obejmuje wytwarzanie broni: karabinków BERYL i MINI-BERYL kal. 5,56 mm x 45 NATO, pistoletów maszynowych PM-98/PM-06 GLAUBERYT kal. 9 mm x 19 PARA, pistoletów samopowtarzalnych P99 i RAD kal. 9 mm x 19 PARA oraz broni sportowej i zestawów treningowych. Spółka prowadzi szeroki zakres usług rusznikarskich, wykonuje również usługi na zlecenie firm zewnętrznych wykorzystując doświadczenie i umiejętności załogi oraz nowoczesny i różnorodny park maszynowy.

Utrzymuje kontakty i współpracę z uczelniami technicznymi i instytutami badawczymi oraz z bezpośrednimi użytkownikami sprzętu, a wynikająca z tego wymiana doświadczeń przynosi korzystne wyniki skutkujące ciągłą modernizacją i udoskonalaniem produktów.

Fabryka Broni „ŁUCZNIK” - Radom Sp. z o.o. dąży do tego, aby logo „FB” było synonimem produktów bezpiecznych dla użytkownika, niezawodnych, wysokiej jakości i nowoczesnych.

Wręczenie zezwolenia

 powrót