A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaARP - Nowe Otwarcie

Nowa strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Misja ARP S.A.: Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nową identyfikację wizualną.

Nowa identyfikacja wizualna jest wprowadzana równocześnie z ogłoszeniem „Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r.". Zgodnie z jej założeniami, spółka poszerza swój obszar działania. Prócz restrukturyzacji i inwestycji, ważną rolę będzie odgrywało wsparcie innowacji i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej poprzedziły badania wizerunkowe. Przeprowadzono je na przełomie 2013 i 2014 roku. Wnioski z badań były podstawą do opracowania nowego logo spółki.

Najważniejszym elementem systemu jest nowoczesne logo, umieszczone w sterylnie białej przestrzeni. Przejście od jasno do ciemnoniebieskiego koloru symbolizuje proces – z wyróżnionym początkiem i końcem. Oznacza też ciągłe i konsekwentne działania ARP, które zwiększają wartość polskiego przemysłu. Znak jest nowoczesny i dynamiczny. Odzwierciedla wartości, którymi kierować się będzie spółka. Buduje też spójny wizerunek ARP, w obrębie której funkcjonuje w tej chwili aż sześć różnych systemów identyfikacji wizualnej. W zależności od oddziału, logo zostało więc opatrzone dodatkowym symbolem danej jednostki. Autorem nowego znaku ARP jest Agencja BNA (Brand New Attitude).

Nowy system identyfikacji wizualnej ARP został wprowadzony we wszystkich dokumentach korporacyjnych, materiałach biurowych i gadżetach promocyjnych. Sukcesywnie będzie też wymieniane oznakowanie oddziałów.

Nowa Strategia ARP S.A. oparta jest na trzech równorzędnych filarach:

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj