A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaMaterialise S.A. - Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D

W dniu 21 września 2017 roku w Bielanach Wrocławskich, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D firmy Materialise S.A.

Firma Materialise S.A. jest producentem wyrobów, bazujących na technologii Additive Manufacturing (AM). W Bielanach Wrocławskich Inwestor będzie produkować wyroby 3D przy użyciu technologii selektywnego spiekania proszków poliamidowych. Zajmie się również rozwojem oprogramowania na własne potrzeby.

Materialise NV to belgijska firma, która trzy lata temu połączyła się z wrocławskim start-upem e-Prototypy. Dziś firma jest jednym z czołowych w świecie producentów w swojej branży. Materialise posiada ponad 25 lat doświadczenia w obszarze tzw. „Certyfikowanego Druku 3D”, oferując szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie oprogramowania IT oraz usług druku 3D. Są one wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w sektorze medycznym, samochodowym, lotniczym, w produkcji AGD, elektroniki użytkowej. Oprócz samych drukarek 3D, pracujących w tej technologii, fabryka wyposażona jest również w pełne zaplecze post-produkcyjne.

Nowe miejsce pracy znajdą tutaj także działy: handlowy, IT, badań i rozwoju, oraz księgowy, funkcjonujące obecnie na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Firma uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce. W zakładzie docelowo zatrudnionych będzie co najmniej 50 osób. Wartość inwestycji szacuje się na minimum 33,2 mln zł.  

Od początku działalności Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała łącznie 349 zezwoleń na działalność w strefie. Inwestorzy utworzyli projekty na kwotę 8,8 mld zł i zatrudnili ponad 24 tysiące osób.

Życzymy wielu sukcesów!!